Håndsømning

Der er forskel på sømning – Vi håndsømmer altid

Hvorfor et det nu lige et „must“ for Vedbyg, at al udvendig beklædning håndsømmes?

  • Det er logisk håndværk.
  • Sømmet sidder, hvor sømmet skal sidde – plant med træbeklædningens overflade.
  • Ved håndsømning når man tillige at se brættets overflade/tilstand/kvalitet.
  • Sømmet anbringes/placeres korrekt.
  • Altså godt håndværk – det er håndsømning.

Sagt på en anden måde:

Ved maskinsømning indstilles kompressorens regulator til „kraftig“ sømning, så de fleste af sømmene forsvinder ind i emnet/brættet. Er der knastforekomster bliver sømmet ikke total isømmet og skal herefter enten håndsømmes, eller måske anbringes der et par nye søm ved siden af – med et noget uheldigt udseende til følge.

Det galvaniserede søm opvarmes tillige af rekylslaget, og galvaniseringen ødelægges med følgende rustanløbning.

Få et uforpligtende skitseforslag