40,5 m2 afvalmet garagebygning

Bygningen er opført på støbt sokkel/fundament inkl. isoleret betongulv.

25o afvalmet tagkonstruktion, belagt med sorte cementtagsten, afvandet til galvaniseret ståltagrende og nedløb.
Garagen er placeret, så den danner skel mellem en erhvervsgrund og tilhørende parcelhusgrund.
Ligeledes er der opstillet tilsvarende hegn modsat garagesiden.

Opført i Midtjylland.

Sådan ser er typisk byggeforløb ud hos Vedbyg

Indledende møde

Indledende møde hos dig. Ideer, ønsker og behov drøftes. Vi laver optegnelser over eksisterende miljø, som det nye byggeri skal passe ind i, og drøfter mulighederne. Mødet er naturligvis uforpligtende.

Skitseforslag og tilbud

Du får en fast pris på opgaven.

Anmeldelse til myndigheder

Vi udarbejder tegninger og udfylder anmeldelsespapirer til diverse myndigheder (inkluderet i prisen).

Byggetegninger

Bygetegninger til enten selvbyg eller totalenterprise.

Byggearbejdet udføres

Det færdige byggeri overdrages